Op deze pagina treft U partijen aan met wie ik contact onderhoudt, diensten of kennis leveren in het verlengde van mijn interessegebied de Stadssociologie, Criminologie of Geografie.

Clupconsultants: clup/consultants is een jong bedrijf met ruime ervaring op gebied van het organiseren van (management)informatiestromen binnen organisaties. Het werkterrein wordt vaak aangeduid met de kreet ‘Business Intelligence’.

Veiligheidsindex Amsterdam: een interessant voorbeeld van het inbeeld brengen van leefbaarheid- en veiligheidsissues: http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/veiligheid/openbare-orde

Het Geheugen van Plan Zuid: De wijk waar ik beroepsmatig zo een 33 jaar een warme relatie mee had. Ook op studiegebied was dit deel van Amsterdam samen met Amsterdam-Noord zeer interessant. Niet alleen hoe dit stadsdeel stedenbouwkundig is ontwikkeld maar ook haar bewoners waren zeer interessant en vaak ook spannend. De site van Plan Zuid verdient hier zeker enige aandacht. http://www.geheugenvanplanzuid.nl/intro.htm

.... en nu het weer van vandaag.....

 

Addwhere Urban Intelligence

Addwhere Urban Intelligence is een initiatief van Addwhere om diensten aan te bieden op het gebied van Openbare Orde, Veiligheid, Leefbaarheid en Crisisbeheersing. Onze Consultants beschikken over gerichte kennis en hebben vele jaren ervaring binnen deze gebieden opgedaan. Zij kunnen bogen op ervaring met het analyseren van veiligheids- en leefbaarheidsinformatie in een geografische context en zijn gespecialiseerd in onderzoek, ondersteuning van beleids- en opsporingsbeslissingen, methodiek- en instrumentontwikkeling en projectbegeleiding. Vanwege hun jarenlange staat van dienst zijn zij als geen ander bekend met het terughoudend en zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie.

http://www.addwhere.nl

 

leefbaarheid, veiligheid, integriteit, geografie, criminologie, criminanaliteit, stad, Diemen